Senarai Permohonan

Seksyen Aplikasi

 

1. Permohonan Baru/Perubahan Aplikasi [http://apps.ppukm.ukm.my]

2. Aduan IT [http://aduanit.ppukm.ukm.my]

 

Unit Khidmat Sokongan Pengguna

 

1. Peralatan Komputer [Borang]

2. Pinjaman Peralatan (Laptop & LCD) [PPUKM/JTM/C02(Pin 3/12)]

3. Kelulusan Spesifikasi Pembelian Komputer & Peralatan Berkaitan [PPUKM/JTM/UKSP/C04]

4. ID Pengenalan VIOS [Borang]

 

Unit Rangkaian & Komunikasi

 

1. Talian Rangkaian [HUKM/JKIK/JTM/B04(Pin 02/10)]

2. Tempahan Sidang Video [HUKM/JKIK/JTM/B012(Pin 02/10)]

3. Penggunaan Wireless Hotspot [PPUKM/JTM/URK/B01 (Pin 01/11)]

4. Virtual Private Network (VPN) [PPUKM/JTM/URK/C06]

 

Unit Pangkalan Data & Sistem

 

1. Akaun Email Individu [PPUKM/JTM/UPDS/B01(Tarikh Kuatkuasa: 01/03/2013 Pin 1)]

2. Akaun Email Berkumpulan [PPUKM/JTM/UPDS/B02(Tarikh Kuatkuasa: 01/03/2013 Pin 1)]

3. Penilaian Prestasi Kerja Teknikal [HUKM/JKIK/JTM/B17(Pin01/10)]